/Files/images/10686616_685025644901168_2013709126081259335_n.jpg

ГОЛОВНА МЕТА ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ:

• відродження самобутнього характеру в кожному учневі, який прагнув би постійного самовдосконалення, розвитку своїх творчих здібностей;

• формування у гімназистів загальнолюдських цінностей і якостей, що забезпечують для учня можливість свідомого вибору лінії життя, позиції, світогляду – відкритого до всього розумного і нового, що відповідає реальній дійсності.

  • ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ:

• Відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів

• Свідомість, активність та самодіяльність

• Зв’язок з реальним життям

• Виховання особистості у ході колективної суспільної дії

• Єдність вимог і повага до особистості

• Гуманізація та демократизація виховного процесу

• Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів

· удосконалення навчальних програм та змісту лінгвістичної освіти;

· виховання громадянських, національних, особистих якостей патріотів України на основі педагогіки толерантності, миру, діалогу культур.

Кiлькiсть переглядiв: 84