/Files/images/DSC_0280.JPG

СКАРБНИЦЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
ГІМНАЗІЙНА КАРТОТЕКА
Київ – 2013

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти необхідно забезпечити :
• перебудову та оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах дитино центризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;
• створення цілісної системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю…

З Проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.
-К.: МОНМіС України, 2011-С.1011.

П.І.Б. педагога Кваліфікаційна категорія, звання Тема досвіду
Кафедра вчителів початкової школи
1. Виклюк Світлана Григорівна Вчитель-методист початкових класів, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Літературний розвиток молодших школярів
2. Михайленко Ольга Миколаївна Вчитель-методист початкових класів, спеціаліст вищої категорії Диференційований підхід до формування навичок читання в учнів
3. Кочергіна Марія Семенівна Вчитель-методист початкових класів, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Особистісно орієнтоване спілкування на уроках української мови та читання
Кафедра вчителів української мови та літератури
1. Тихоненко Наталія Миколаївна Вчитель-методист української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Нестандартні уроки української мови та літератури
2. Манжелій Оксана Володимирівна Вчитель-методист української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Сучасні форми уроків позакласного читання з української літератури у 5-6-х класах
3. Масловська Людмила Григорівна Вчитель-методист української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
4. Крочак Оксана Василівна Вчитель-методист української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, магістр управління навчальним закладом, відмінник освіти України Використання ІКТ на уроках української мови та літератури як засіб підвищення ефективності навчального процесу
5. Ушакова Тетяна Сергіївна Вчитель-методист української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії,магістр філології, відмінник освіти України Розвиток творчих обдарувань та національної самосвідомості учнівської молоді
Кафедра вчителів англійської та французької мов
1. Цільмак Світлана Олексіївна Вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії Виховання гімназистів через систему особистісних стосунків з іноземною мовою та культурою і процесом оволодіння ними
Кафедра вчителів східних мов
1. Ухіна Надія Миколаївна Вчитель-методист турецької мови, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Заслужений учитель України Проблема навчання учнів навичкам говоріння турецькій мові у старшій школі.
2. Сократова Людмила Геннадіївна Вчитель-методист китайської мови, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Шляхи вирішення проблем навчання учнів навичкам говоріння китайською мовою у початковій та старшій школі
3. Мілюк Катерина Степанівна Вчитель-методист китайської мови, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Запровадження інформаційних технологій при індивідуалізації навчального процесу на уроках китайської мови в основній та старшій школах
4. Подгорний Геннадій Вікторович Вчитель-методист перської мови, спеціаліст вищої категорії. Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій на уроці перської мови
Кафедра вчителів світової літератури
1. Ігнатенко Ельвіра Віталіївна Старший вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії Компаративна синестезія різних видів мистецтв на уроці світової літератури
2. Семенюк Світлана Іванівна Вчитель-методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України
Кафедра вчителів фізико-математичних дисциплін
1. Литвин Наталія Сергіївна Старший вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Шляхи формування розвитку особистості у процесі навчання математиці в умовах гімназії гуманітарного профілю
2. Здоренко Тетяна Петрівна Вчитель-методист математики, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Кафедра вчителів природничих дисциплін
1. Вербицька Олена Валентинівна Вчитель-методист біології, спеці-аліст вищої категорії, відмінник освіти України, Заслужений вчитель України Шляхи впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках біології
2. Романова Ірина Юріївна Вчитель-методист біології, спеціаліст вищої категорії, голова РМО вчителів біології Формування компетентної особистості учня у процесі вивчення біології
3. Спіріна Леся Олексіївна Вчитель-методист хімії, спеціаліст вищої категорії Використання методів проектів презентацій на уроках хімії. Диференційований підхід у вивченні хімії в гуманітарній гімназії.
4. Малахатка Лариса Олексіївна Вчитель-методист географії, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Застосування інтерактивних технологій у викладанні географії
Кафедра вчителів суспільних дисциплін
1. Савченко Михайло Пилипович Вчитель-методист історії, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Заслужений вчитель України Вивчення історії Голокосту для виховання в учнів полікультурних цінностей
2. Новицька Ніна Іванівна Вчитель-методист історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Формування потреби застосування правових знань в умовах соціалізації підлітків у навчальному закладі
Кафедра вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни
1. Худжамова Тетяна Петрівна Вчитель-методист фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Мотивація на самостійне формування фізичних якостей гімназиста, вдосконалення умінь і навичок фізичного самовдосконалення особистості, уміння організувати й керувати самостійною діяльністю учнів на уроках фізичної культури
2. Кобилянська Людмила Миколаївна Вчитель-методист фізичної культури, спеціаліст вищої категорії Методика використання українських народних ігор, естафет та ігор країн Сходу на уроках фізичної культури в позаурочний час
Кафедра вчителів естетичних дисциплін
1. Фузік Лариса Михайлівна Вчитель-методист музики, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Музичне виховання учнівської молоді на основі українського музичного фольклору у діалектичній єдності з фольклором інших народів
Кафедра класних керівників 9-11-х класів
1. Луцак Олена Віталіївна Завідувач МК класних керівників 9-11-х класів, класний керівник Компетентнісно орієнтований підхід у системі формування життєвого проекту особистості гімназистів-старшокласників
Кафедра класних керівників 5-8-х класів
1. Масловська Людмила Григорівна Завідувач МК класних керівників 5-8-х класів, класний керівник Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу
Кафедра вихователів ГПД
1. Дяченко Неля Миколаївна Спеціаліст 1 категорії, вихователь ГПД Використання методу проектів при ознайомленні учнів з українськими народними традиціями та обрядовістю у моральному вихованні молодших школярів
2. Пархоменко Ольга Іванівна Спеціаліст вищої категорії, вихователь ГПД Вивчення учнями історії свого родоводу
3. Незнанна Світлана Іванівна Спеціаліст вищої категорії, вихователь ГПД Проблема партнерства школи і сім’ї. Сучасна родина, її проблеми та реалії.
4. Воробей Олена Анатоліївна Спеціаліст 1 категорії, вихователь ГПД Метод проектів в особистісно орієнтованих педагогічних технологіях. Проект «Поведінка в конфліктній ситуації: вирішення конфлікту шляхом спільного ухвалення рішення»
5. Шевчук Віра Філімонівна Спеціаліст вищої категорії, вихователь ГПД Проекти як колективна творчість учнів
Кафедра керівників гуртків
1. Дудар Ірина Петрівна Спеціаліст 2 категорії Художньо-естетичне виховання учнів засобами бісероплетіння
2. Комісарова Тетяна Миколаївна Спеціаліст 2 категорії Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва
3. Миргород Світлана Петрівна Спеціаліст вищої категорії Розвиток індивідуально-художніх та творчих здібностей учнів на уроках творчого навчання та заняттях гуртка «Оригамі»
4. Шоходько Інна Володимирівна Вчитель-методист музики, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Розвиток співочих здібностей учнів у процесі урочної та позаурочної діяльності
5. Щербина Валентина Євгенівна Спеціаліст 2 категорії Розвиток особистості учнів різного віку засобами дій у чайній церемонії
Кiлькiсть переглядiв: 148